FANDOM


Genel Bilgiler

eDominations dünyasında her ülkede yetkili makamlar vardır. Oyuncular seçime giderek kendilerini, ekonomilerini, politikalarını ve askeri güçlerini yönetecek isimleri belirler.

eDominations'da bulunan politik sistem başkanlık sistemine çok benziyor. Tabi ki bir kaç farklı yönü var ki bu da oyun deneyiminizi eşsiz kılıyor.

Seçimler her ay yapılır. Ülkede 3 farklı yetkili makam vardır: Ülke Başkanı, Bakanlar ve Meclis. Tabi ki politika sahnesinde yer almak için bir parti üyesi olmalısınız.

eDominations da her ay 3 farklı seçim yapılır:

- Her ayın 5'inde Başkanlık seçimleri.

- Her ayın 15'inde Milletvekili(Meclis) seçimleri.

- Her ayın 25'inde Parti Başkanlığı seçimleri.

Ülke Başkanı

Bu ülkede bulunan en önemli roldür. Ülke Başkanı gerçekten devlet başkanıdır ve devlet ekonomisi, diplomasi ve askeri ile ilgili her kararda kilit rol oynamaktadır.

Ülke Başkanları, uluslararası toplum tarafından gerçek ulus liderleri olarak kabul edilmektedir.

Seçimler

  • 1.Ülke başkanlığı seçimlerinde yarışabilmek için oyuncu, ülkedeki ilk 5 siyasi partiden birinden aday gösterilmelidir. Bu adaylık, Parti Başkanı tarafından yapılmaktadır.
  • 2.Seçimler her ayın 5 inci günü yapılır. İnsanlar istekleri aday için doğrudan oy verir, en çok oy alan aday, seçimleri kazanır ve Ülke Başkanı olur.
  • 3.Ülke Başkanı seçildiğinde ofise erişim yetkisi olur ve meclise toplam 20 kanun teklif etme hakkı vardır.

Ülke başkanının yetkileri

  • 1.Ülke Başkanı, 5 devlet bakanını da atayabilir. Her 168 saatte bir bakan değiştirebilir. Bakanlar, bu makalede kendi bölümlerinde anlatılan çeşitli yetkilere sahiptir.
  • 2.Bir çok yasa yalnızca başkan tarafından onaylanabilir.
  • 3.Ülke bağışları yalnızca ülke başkanına verilebilir.
  • 4.Aktif savaşlar sırasında Başkan, diğer ülkelere yönelik saldırılarda bulunabilir.
  • 5.Ülke Başkanları, ofis menülerinden toplu mesaj sistemini kullanabilir. Oradan, her vatandaşa 24 saatte bir mesaj gönderebilirler.

Bakanlar

Bakanlar, ülkenin en önemli isimlerinden biridir. Hiçbir ülke, Bakanlar kabinesinde çeşitli konularda Ülke Başkanının çalışmalarına yardımcı olabilecek güçlü kişiler olmadan iyi organize edilemez.

Oylamayla seçilemeyen tek yetkili makamlar bakanlardır, ancak seçilmiş Ülke Başkanı tarafından direkt olarak görevlerine atanırlar.

Bir oyuncu Bakanlık koltuğuna oturduğunda, ülkesi için çok yararlı olabilecek yetkilere sahip olur:

-Bakan olarak görevlendirilen her oyuncu, bakan olduğu zamanlarda meclis üyeliği kazanır. Meclise, 5 yasa teklifi önerebilir ve önerilen tüm yasalar için (kendi önerileri dahil) oy kullanabilirler. Meclis üyelikleri bakanlıkları sürecinde devam eder görevden alındıklarında meclis üyeliklerini de kaybederler.

-Ülke Başkanı dilerse bir Bakanı görevden alabilir ancak görevlendirikten 168 saat süre sonra ancak yeni bir bakan atanabilir. Bu nedenle ülke başkanı, bakanlarını seçerken çok dikkatli davranmalıdır.

-Ülke başkanı gibi bakanlar da vatandaşlarına 24 saatte bir mesaj gönderebilirler.

-Ülke başkanı kendisini bakan olarak atayamaz.

Meclis

Meclis yasaların önerildiği, oylandığı, onaylandığı veya reddedildiği yerdir.

Bir meclis üyesi olmak, önemli veya değerli olduğunu düşündüğünüz her kanunda oy kullanmanız dışında, size ek bir hak veya görev sunmaz.

Meclis, Ülke Başkanı, atanan Bakanlar ve seçilen meclis üyelerinden oluşur. En fazla seçilen meclis üyesi sayısı 20'dir, yani 5 bakan /en fazla/ ve 1 Ülke Başkanı ile meclis azami 26 seçmenden oluşmaktadır.

Bu 26 oydan 20'si aslında halkların siyasi partiler ve fikirler için aldığı oylardan geliyor ve temel olarak ulusunuzun geleceğine karar verebilirler. meclisnin% 50.01'lik bir onayı olmadan (hatta bazı durumlarda %66.66 oranında) herhangi bir yasa geçiremezken, Başkan ya da Bakanlar istese veya istemese, her yasa meclis üyeleri önerirse kabul edebilir.

Meclis, Başkan'ı görevden alma ve karar organlarını değiştirme gibi önemli bir imkâna da sahiptir.

1.Seçimler

Her siyasi parti, ayın 15'inde düzenlenen meclis seçimleri için bir liste önerebilir.

Her parti mensubu (Parti Başkanı dahil), meclis seçimleri için kendisini aday gösterebilir.

Ayın her 14'ünde, Parti Başkanı, milletvekilliği adaylığı için partisinden aday olanları listeleme hakkına sahiptir. Bu listeleme sonucunda ilk 20 aday, seçime gider.

İnsanlar, siyasi partiler için oy kullanırlar ve alınan oy sonucunda belli sayıda vekil o partiyi mecliste temsil eder.

Partiler, oyların her %5'i için bir mecliste eşit sayıda meclis üyesi bulunduracaklardır. Örneğin:

X Partisi %49.99 oyla 9 Vekil çıkarabilirken aynı şekilde %50.01 ile 10 Vekil çıkarabilir.

Bir Partinin ek bir meclis üyesi seçebilmesi için %5'lik bir oranlamaya ihtiyacı vardır. Bir siyasi parti oyların en az %5'ini alamazsa, bir meclis üyesi tarafından temsil edilmeyecektir.

Hiçbir yüzde yuvarlanmalı olarak hesaplanmaz.

Bir ülkenin yalnızca bir partisi varsa ve seçimlerde %100 kazanmak için en az bir oy alırsa, tüm meclisi o temsil edecektir. Partide 20 üye önerilirse, 20 meclis üyesi kazanacaklardır. Tek bir partiye sahip olan bir ülke 12 aday varsa, ve bu parti tek oy dahi alırsa tüm adaylarını meclise gönderecektir.

Parti Başkanı tarafından düzenlenen listedeki ilk üye meclise direkt olarak girer !!!

Örneğin:

Bir ülkenin seçimlerde iki partisi varsa ve oy oranları şu şekildeyse; %55,15 // %44,85, sırasıyla 11 meclis üyesi ve 8 meclis üyesi gönderecekler. Toplam mecliste 19 üye olacak. Bu 19 meclis üyesi, galip partinin 1-11 ve ikinci partinin 1-8 pozisyonlarında yer alacak.

Bir başka örnek - Eğer bir ülkede 4 parti varsa ve % 55,10 -% 25,15 -% 14,85 -% 4,90 şeklinde oylar alırlarsa, sırasıyla 11 - 5 - 2 - 0 sandalye, toplam 18 meclis üyesi ve yine İlk 1-11/ 5/2 listeye girecek (sondaki parti %5in altında kaldığı için vekil gönderemez)

Bu kural yüzde yuvarlamaları dikkate alınmadan uygulanır, bir parti seçimde %5,00 alırsa milletvekili çıkarır almazsa milletvekili çıkaramaz.

Barajı geçemeyen çok fazla siyasi parti varsa (örneğin hepsi birden% 5.00 ile 21 parti), meclise hiçbir üye giremez. 5 parti varsa, sadece birisi %5i geçebilirse, - O zaman o partinin tüm adayları meclise gönderilir.

Tüm milletvekilleri 3 yasa önerisinde bulunabilir.

Siyasi Partiler

Söylemeye gerek yok, bir demokratik siyasi sistemin omurgası siyasi partilerdir.

Her oyuncu 40 altın harcayarak siyasi parti kurabilir veya ücretsiz olarak katılabilir. Sadece vatandaşı olduğunuz ülkenin partilerine katılabilirsiniz.

Her ayın 25'inde, her siyasi partide Parti Başkanları için kendi iç seçim seçimleri yapılır. Bu seçim sadece siyasi partileri etkiler ve o yalnızca üyesi olduğunuz parti için oy kullanabilirsiniz. Ülke bu seçimlerden doğrudan etkilenmez. En fazla oy alan aday parti başkanı olur. Ancak tek bir aday varsa, o zaman tek oy alması durumunda bile başkan olacaktır.

Parti Başkanı, parti kararları hakkında tam yetkiye sahiptirler. Tabii ki, diğer üyelerle tartışabilir, ancak kararları kendi verebilir.

1.Ülke başkanı seçimleri

Her Ülke Başkanlığı seçimi için Parti Başkanı, kendi adayını seçebilir. Bunu üye listesinden yapabilir ve adayları istediği zaman değiştirebilir.

2.Meclis seçimleri

Her ayın 6-13'üncü günleri arasında her parti mensubu, ulusal meclis seçimlerinde aday olabilirler.

Her ayın 14ünde parti başkanı, siyasi partisinin seçime gireceği listeyi hazırlaması gerekiyor. Kazandığı yüzdeye bağlı olarak siyasi partiler belirli sayıda adayını meclise gönderecektir. Adayların Parti Başkanı tarafından önceden hazırlanmış listeye gireceğini söylememiz gerekiyor. Bu parti başkanının kendi seçimidir, kimse engel olamaz.

Parti başkanı 30 gün süreyle görev yapar ve düşürmenin hiçbir yolu yoktur. Bu nedenle Parti Başkanını seçerken dikkatli olmak gerekir.

Önemli Bilgi

eDominations gerçek oyunu temel alan insanlarla iletişim kurma ve demokratik yollarla yönetme oyunudur.

Birden çok hesap kullananarak, seçim kurallarını (siyasi partiler de dahil olmak üzere her tür seçim) ihlal etme girişimleri, oyun yönetimi tarafından tolere edilmeyecek ve sürekli yasaklama ile sonuçlanacaktır.

Seçimler için çoklu hesapların kullanılması, çok güçlü bir kural ihlali olarak kabul edilir. Çoklu hesapların seçimlerin sonucunu değiştirdiği durumlarda (her seçim için) oyun yönetimi bunu kanıtlarsa seçim sonuçlarını değiştirebilir.