FANDOMGenel Bilgi

eDominations dünyası 78 değişik ülkeden oluşuyor ve oyun siyaset, diplomasi, ekonomi ve savaşlara dayanıyor.

Bütün bu faaliyetler, Ülke Başkanı, Bakanlar ve Kongre tarafından temsil edilen hükümet tarafından kararlaştırılmakta.

Bütün kanunlar Ülke Başkanı, Bakanlar ve Kongre üyeleri tarafından teklif edilip oylanmaktadır. Kanunların bazıları salt çoğunluk ile onaylanabiliyorken (% 50.01) , bazıları nitelikli çoğunluk ile onaylanabilmektedir. (%66.66)

Her yasa için oy verme süresi 24 saattir.

Önemli not: Çoğunluk, oy kullanabilen herkes tarafından değil, oy kullanan insanlardan hesaplanmaktadır. Örneğin: 1 ülke başkanı, 3 bakan ve 17 milletvekili varsa, toplam 21 kişi oy verebilir. Onlardan yalnızca 15 i kabul oyu kullanırsa, 15 oyda 8 oy% 53,33 e tekabül eder ve kanun geçer.

İki tür kanun vardır: Her yasama meclisi üyesi veya bakan tarafından önerilebilecek normal kanunlar ve sadece ülke başkanı tarafından önerilebilecek olan özel kanunlar.

Benzer kanunlar aynı anda teklif edilemez. Örneğin, Bağış kanunlarının birlikte oylanması mümkün değildir.

Normal yasalar

Bağış: Bu yasa ile, belirli bir Altın veya Yerel Para birimi miktarı (ülkeye göre, örneğin Amerika Birleşik Devletleri ndeki ABD Doları vb.) Ülke Başkanı na gönderilmesi teklif edilebilir. Ülke başkanı dışındaki bir oyuncuya bağış yasası önerilemez. Bağış yasasının tam hedefini (parayı alan oyuncu) belirtmek için, kimlik numarasını da girmeniz gerekir. ID, profil bağlantısının sonunda görebileceğiniz belirli oyuncu numarasıdır. Bu kanun, Hazine ye herhangi bir maliyet getirmez. Bağış Yasaları salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Para basma: Bu yasa ile, altın karşılığında para basma yasası teklif edebilirsiniz. Para birimi, ilgili ülkenin yerel para birimidir. 1 altın karşılığında 200 yerel para birimi basılabilir. (Örneğin 100000 yerel para birimi için 500 altın gerekir) İstenen tüm altın Hazinede olduğu sürece basılabilecek yerel para birimi sınırı yoktur. Bu yasa Hazineye ekstra bir masraf yüklemez ve salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

KDV ve İthalat Vergisi: Bu yasa ile, piyasada satılan mallara uygulanan vergi oranlarında değişiklik yapılabilir. Yüzde vergilendirme oranını iki bazda ayarlayabilirsiniz: İlgili ülkenin vatandaşı olan bir oyuncu tarafından piyasadan satın alınan mallar için KDV ve yabancı ülke vatandaşları için İthalat Vergisi. Toplanan tüm vergiler Hazine ye gider. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Çalışma Vergisi: Bu yasa ile, şirketlerde çalışma sonucu devlete ödenecek vergi oranlarında değişiklik yapılabilir. Bu vergi, ülke topraklarında yaşayan yerli ya da yabancı tüm oyuncular için geçerlidir. Vergi, temel maaşın bir yüzdesi olarak geçerlidir. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Yönetici Çalışma Vergisi: Bu yasa ile, oyuncuların kendi şirketlerinde çalışmaları nedeniyle ülkeye ödemeleri gereken vergileri değiştirebilirsiniz. Bu vergi ile, bir oyuncu, mal üretmek için kendi şirketlerini (her çeşit şirket buna dahil) kullandığında belli miktarda yerel para birimi öder. Örneğin, İsveç te üretiyorsanız, bu verginin USD para birimi ile ödemesi mümkün değildir. Vergi, yerel vatandaşlığa sahip kişiler ve yabancı olanlar için farklı şekilde ayarlanabilir. Yine de, her üretim için yabancıların ödemesi gereken vergi 3 para biriminden düşük olamaz. Yerel vatandaşlar için gerekli olan minimum para birimi 1 dir. Örneğin, bir Alman oyuncu İtalyadaki 50 şirketinin tamamında üretim yapmak istiyorsa ve Yabancılar için Yönetici İş Vergisi 4 yerel para birimi ise; bu üretimi yapabilmek için Alman oyuncusunun doğrudan İtalyan Hazinesine ödenecek 200 İtalyan para birimine sahip olması gerekir. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Asgari ücrette değişiklik: Bu yasa ile, ülkedeki asgari ücret düzeyinde değişiklik yapabilirsiniz. eDominations taki insanlar yerel para birimi ile ödeme yaparak diğer oyuncuları şirketlerinde işe alabilirler. Asgari ücret aktif olduğunda, oyuncunun maaşı hükümetin kabul ettiği asgari ücretin altına düşemez. Asgari ücret 1 para biriminden düşük olamaz ve gerçekte ne kadar olacağı konusunda bir sınır yoktur. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Başkent: Bu yasa ile, ülke başkentinde bir değişiklik önerebilirsiniz. Yeni bir başkent önerilmesi için, önerilen bölgenin işgal ya da saldırı altında olmaması gerekir. Başkent, bir ülke için büyük önem taşıyor - örneğin, her yeni doğan oyuncu başkentte oyuna başlar. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Başkan Düşürme: Bu yasa ile, görevdeki Ülke Başkanı nının görevden alınmasını ve istediğiniz bir kişinin göreve getirilmesini önerebilirsiniz. İstenilen yeni bir Başkan önermek için kimliğini (takma adın değil) eklemelisiniz. Kendinizi teklif etmeniz mümkündür ancak başka bir ülkenin vatandaşı olan oyuncuları önermek imkansızdır. Yeni Başkan, sadece 5 kanun teklifi verebilir. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Karşılıklı Koruma Paktı: Bu yasa ile ülkeniz ile başka bir ülke arasında ittifak önerebilirsiniz. Birbirleri ile ittifak kuran ülkeler seyahat etme ihtiyacı duymadan savaşlarda doğrudan (Direniş savaşları hariç) birbirlerine yardımcı olabilirler. Bu yasanın önemli olan kısmı; her iki ülkenin de oyları kabul etmesi gerektiğidir. Bu yasa için ülkeler karşılıklı 10 altın öder. Karşılıklı Koruma Pakt Yasası, kabul edildiği günden sonraki 30 gün boyunca geçerlidir. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Doğal düşman: Bir ana rakip için belirli bir ülke önerebilir ve vatandaşlarınız bu savaşta savaşırsa %10 hasar bonusu alırlar. Bu bonus, ülkenizle Doğal Düşman arasındaki doğrudan savaşlarda ve dolaylı savaşlarda (Karşılıklı Koruma Paktı ndan müttefikler için savaşmak vb.) aktiftir. Aynı anda iki doğal düşman olamaz. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Özel Yasalar (Sadece başkanın teklif edebildiği)

Karşılama Mesajı: Mevcut Ülke Başkanı, ülkedeki her kayıtlı yeni oyuncunun aldığı ve içeriği dilediği gibi düzenleyebileceği otomatik bir mesaj önerebilir. Bu mesajlarda oyun kurallarını ihlal eden şeyleri yüklemek ve yazmak kesinlikle yasaktır! (Örneğin; Çıplaklık, pornografi, gerçek hayattaki kişilere hakaret, eDominations oyuncuları ve ülkelerine hakaret.) Diğer sitelerin ve oyunların reklamının yapılması kesinlikle yasaktır. Karşılama mesajlarına yönelik ihlallerde, yasayı teklif eden Başkan sorumludur. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Ticaret Ambargosu: Mevcut Devlet Başkanı, başka bir ülkeye ticaret ambargosu önerebilir. Ambargo, her ülkeye karşı önerilebilir ve bunun için ön koşul yoktur (aktif savaş ve benzeri gibi). Aktif Ticaret Ambargosu ile diğer ülke vatandaşları yerel ülke pazarlarında faaliyet gösteremezler. Bu yasa, ülke vatandaşları arasındaki bağışları etkilemez, sadece pazar etkilenir. Bu yasa salt çoğunluk gerektirir. (%50.01)

Barış Antlaşması: Bu yasa ile, mevcut Ülke Başkanı, ülkeler arasında aktif bir savaşın sona erdirilmesini önerebilir. Bu yasada taraflar birbirlerine savaş tazminatı önerebilir. Barış Antlaşmaları, Aktif bir savaşta. Bu yasa, ana bölgeleri ya da ele geçirilen bölgeleri geri getirmez ve işgal edilmiş bölgelerde direniş savaşları açılabilir. Barış Antlaşması ile aktif savaş statüsü sona erer. Bir barış antlaşması önermek için, öneren ülkenin 20 altın ödemesi gerekir. Bu yasalar her iki ülke hükümeti tarafından da oylanmalı ve kabul edilmelidir. Yasanın kabul edilmesi için her iki ülkenin de nitelikli çoğunluğunu kabul oyu kullanmalıdır. (%66.66)

Savaş İlanı: Mevcut Ülke Başkanı, başka bir ülkeye savaş ilan edebilir. Yasanın kabulü halinde ülkeniz savaşı başlatacak ve düşman bölgelerine saldırma, onları ele geçireme, kaynaklarını kazanma vb. imkanlara sahip olacaktır. Savaş Yasası nı kabul eden ülke ilk inisiyatifi elinde tutar; yani, ilk 24 saat içinde ilk cepheyi açma hakkına sahiptir. Bu yasanın önerilme bedeli 20 altındır. Kanun, kabul edilmesi için nitelikli çoğunluğu sadece ülke hükümetinden ister. (%66.66)

Karşılıklı Koruma Paktı İptali: Bu yasa ile, mevcut Ülke Başkanı, etkin bir Karşılıklı Koruma Paktı nın sona erdirilmesini önerebilir. Bu yasa için iki taraf birden oy kullanmaz, yasayı öneren taraf meclisten geçirirse, karşılıklı koruma paktı iptal olur. Yasanın önerilme bedeli 30 altındır. Yasanın kabulü için nitelikli çoğunluk aranır. (%66.66)